Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om.

 

Verksamhet

 

Länken är en samanslutning av såväl kvinnor som män med gemensamma erfarenheter av alkoholmissbrukets följder. Medlemmarna hyser en ärlig och uppriktig önskan att börja en ny tillvaro med total avhållsamhet från alkohol. Länkverksamheten består bland annat av rådgivning, hembesök och uppföljande eftervård. Genom regelbundna veckomöten och olika fritidsaktiviteter stärks gemenskapen och sammanhållningen inom föreningen. Studiecirklar i olika ämnen, diskussionsmöten, familjeträffar och andra samkväm är betydelsefulla i verksamheten.

En länkförening är en sammanslutning av före detta alkoholsjuka, som genom läkarvård, medicin, kamraters hjälp och den egna viljan blivit friska. Har Du spritproblem, sök kontakt med oss, eller gör ett besök på vår länklokal. Vi vill och vi tror att vi kan hjälpa Dig.

Telefon till länklokalen är 0300-778 53