Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation.

 

Vårt hem

Länkhuset på Östra Långgatan 28-30 i Kungsbacka

 

Länkhuset i Kungsbacka förvärvades år 1960. Efter detta har det byggts om och till så att vi idag har möjlighet
att ha större samlingar och möten. Vi har också utrymme så att vi kan ett akut boende.

     
Inne1 Inne2 Inne3
Interiörbilder från våra samlingslokaler    
Inne4 Inne5  
TV och rökrum