Vi är den enda organisation som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets.

 

Kontakt
UH

Ordförande:

Ulf Helde

070-482 2752

Bild kommer Sekreterare

Kjell Karlsson

070-4655580

LJ Kassör

Lennart Johnsson

0300-165 35

Tag kontakt med styrelsen via vår telefon 0300-778 53 eller Epost:

kba-lank@hotmail.com

Jourtider: Vardagar klockan 19.00 - 21.00
Telefon 0300-778 53