Länkens Kamratförbund är huvudorganisation för Kamratföreningen Länken som verkar på många platser i Sverige.

Länken är en sammanslutning av såväl kvinnor som män med gemensamma erfarenheter av alkoholmissbrukets följder. Medlemmarna hyser en ärlig och uppriktig önskan att börja en ny tillvaro med total avhållsamhet från alkohol.

Länkverksamheten består bland annat av rådgivning, hembesök och uppföljande eftervård. Genom regelbundna veckomöten och olika fritidsaktiviteter stärks gemenskapen och sammanhållningen inom föreningen.

Studiecirklar i olika ämnen, diskussionsmöten, familjeträffar och andra samkväm är betydelsefulla i verksamheten.

Länkens kursgård Hvidehus

Länkens Kamratförbunds verkställande utskott består av:

Ordförande: Rune Persson Vallgatan 14.
434 32 Kungsbacka. tel/fax: 0300-18964

Sekreterare: K-G Andersson Agneshögsgatan 41.d
591 71 Motala Tel: 0705-416283

Kassör: Åke Andersson Skoftebygatan 45
461 74 Trollhättan. tel: 0520-74287 Mobil: 0708-495705

Vise ordf: Solveig Timén Nordens väg 1.b
451 34 Uddevalla Tel: 0522-36151 mobil 0736-724825

Vice sekr.: Hans Andersson Glasbruksvägen 30
524 92 Herrljunga. Tel: 0513-30066

Suppleant: Björn Olofsson Vinkelgatan 5.
524 32 Herrljunga tel: 0513-21362 mobil: 0705-571362

Suppleant: Håkan Blom Melltorp Östergård
524 95 Ljung. Tel: 0513-50741 Mobil: 0730-321910

 
_________________________________
Länkens Kamratförbund
Hvidehusvägen 3, 466 95 Sollebrunn
Telefon: 0322-453 32 Fax: 0322-454 32
E-post:
info@lankenskamratforbund.se